Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

 

Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy w Myśliborzu przy pomocy Zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zastępca Komendanta Powiatowego, kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania określone przez Komendanta Powiatowego.

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje zastępca. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także
z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Komórki organizacyjne wykonują zadania w zakresie ustalonym regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Corocznie opracowywany jest roczny plan pracy Komendy, który zatwierdza Starosta. Projekt planu pracy przygotowuje samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr na podstawie propozycji wszystkich komórek organizacyjnych.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu pracuje codziennie

w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Powiatowe Stanowisko Kierowania pełni służbę w systemie zmianowym. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu myśliborskiego.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Fiałek
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Fiałek

Opcje strony

do góry