Biuletyn Informacji Publicznej Struktura własnościowa i majątek - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Struktura własnościowa i majątek

Środa, 31 stycznia 2018

Struktura własnościowa i majątek

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu

Stan na 31.12.2017 r.

Lp.

Środki trwałe będące własnością KP PSP Myślibórz

Wartość

1.

Grunty

1 043 945,00

2.

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

5 197 644,88

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

934 618,11

4.

Kotły i maszyny energetyczne

90 694,60

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

66 389,20

6.

Urządzenia techniczne

160 820,19

7.

Środki transportu

459 467,11

8.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej niesklasyfikowane

74 343,72

9.

Pozostałe środki trwałe

902 750,38

 

Lp.

Środki trwałe KW PSP w Szczecinie będące
w użytkowaniu KP PSP Myślibórz

Wartość

1.

Kotły i maszyny energetyczne

24 988,14

2.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

443 952,90

3.

Urządzenia techniczne

189 716,95

4.

Urządzenia transportowe

6 819 172,29

5.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

20 948,91

 

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że posiada do przekazania składniki majątku.

 

Lp.

Zakres

Pliki do pobrania

Osoba odpowiedzialna

Termin składania wniosków

1.

Transport

 

sekc. Adrian Wesołowski

 

2.

Pozostałe składniki majątku

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2018
Data modyfikacji : 31.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL