Biuletyn Informacji Publicznej Status prawny - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Status prawny

Wtorek, 05 sierpnia 2014

Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest jednostką administracji zespolonej powiatu myśliborskiego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest jednostką podległą Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

  •  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321, 1567),
  •  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 20117 r. poz. 736).

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 21.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL