Biuletyn Informacji Publicznej Sekcja do spraw finansów - Sekcje - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Sekcje

Poniedziałek, 02 grudnia 2013

Sekcja do spraw finansów

Główna Księgowa: Marta Zagórska

Inspektor: Alicja Władyka

nr tel. 95 747-20-96 wew. 106

 

 Merytoryczny zakres działania komórki organizacyjnej:

  1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
  2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
  3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;

   4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

   5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

   6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

   7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

Metadane

Data publikacji : 02.12.2013
Data modyfikacji : 17.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kpt. Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
kpt. Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL