Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Myśliborzu

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

kpt. inż. Piotr Szol

Tel.: 957472096 wew. 300

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

-

 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walkiz pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 3. wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;
 4. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania;
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 6. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych; poznawanie własnego terenu działania;
 7. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 8. prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego;
 9. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby KSRG na obszarze powiatu;
 10. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
 12. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2020
Data modyfikacji : 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Skórski Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy i Operacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Skórski Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy i Operacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota

Opcje strony

do góry