Biuletyn Informacji Publicznej Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Ewidencje i rejestry

Wtorek, 05 sierpnia 2014

Ewidencje i rejestry

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu prowadzi następujące rejestry:

 

- rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i stempli,

- "Książka kontroli",

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- ewidencja wyjść w godzinach prywatnych,

- ewidencja nczasu służby i pracy

 

Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Myśliborzu zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 01.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL