Biuletyn Informacji Publicznej Adresy - Adresy i telefony - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Adresy i telefony

Wtorek, 05 sierpnia 2014

Adresy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Myśliborzu

 

ul. Lipowa 1B,  74-300 Myślibórz

 

tel. 95 747-20-96

 fax: wew. 201 lub 103

 

strona internetowa:

www.straz.mysliborz.pl

 

adres e-mail:

sekretariat@straz.mysliborz.pl

lub

kp.mysliborz@szczecin.kwpsp.gov.pl

 

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Słota                             tel.  95 747 20 96

adres e-mail:  slota.grzegorz@straz.mysliborz.pl

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Gonera                        tel. 95 747 20 96

adres e-mail: gonera.grzegorz@straz.mysliborz.pl

 

 

 

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Myśliborzu

 

ul. Lipowa 1B,  74-300 Myślibórz

 

 

Dowódca JRG w Myśliborzu

 

st. kpt. Krzysztof Andrzejak                                    tel. 95 747-20-96 wew. 300

adres e-mail:  andrzejak.krzysztof@straz.mysliborz.pl

 

 

 

Posterunek w Dębnie

 

ul. Kosynierów 6, 74-400 Dębno

 

tel. 95 760-90-90

 

Zastępca dowódcy JRG w Myśliborzu

 

kpt. Inż. Piotr Szol                        kom. służb.  534 259 600

 

adres e-mail:  szol.piotr@straz.mysliborz.pl

 

 

Komórki organizacyjne i osoby kontaktowe:

 

Centrala: tel. 95 747-20-96

 

Komórka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Nr wewnętrzny

Wydział operacyjno - szkoleniowy

mł. asp. Tomasz Skórski

 

107

Samodzielne stanowisko pracy
ds. kontrolno - rozpoznawczych

kpt. Mariusz Wolanicki

wolanicki.mariusz@straz.mysliborz.pl

104

Samodzielne stanowisko pracy
ds. organizacji i kadr

asp. Agnieszka Wiszniewska

wiszniewska.agnieszka@straz.mysliborz.pl

100

Sekcja finansowa

gł. księgowa Marta Zagórska

inspektor Alicja Władyka

zagorska.marta@straz.mysliborz.pl

wladyka.alicja@straz.mysliborz.pl

108

106

Samodzielne stanowisko pracy
ds. kwatermistrzowskich

sekc. Adrian Wesołowski

wesolowski.adrian@straz.mysliborz.pl

105

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

st. kpt. Krzysztof Andrzejak

kpt. inż. Piotr Szol

andrzejak.krzysztof@straz.mysliborz.pl

szol.piotr@straz.mysliborz.pl

300

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 17.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL